OddenseHus / Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger


Øvrige forhold i lejekontrakt:


Lejeren er forpligtet til at overholde nedenstående retningslinjer og praktiske forhold:

- Rydde op
- Vaske op
- Rengøring af ovne, komfurer, kaffemaskiner, køleskab og opvaskemaskine.
- Fryser og kølerskab skal tømmes, og må ikke slukkes.
- Service m.m. sættes på plads, som angivet i skabe, skuffer og hylder.
- Bordene vaskes af og lægges sammenklappet i den tilhørende vogn.
- Toiletter skal være rengjort for opkast og andet affald.
- Stole sættes i depot (7 stole i hver stak).
- Gulvene skal fejes.
- Affaldssække og tomme flasker anbringes i de respektive containere.
- Døre og vinduer skal lukkes og låses.
- Lyset skal slukkes.
- Ingen ris i salen

Husregler:

- Der må ikke ryges i lokalerne.
- Stolene anvendes kun til at sidde på.
- Borde, stole og andet materielt må ikke slæbes hen over gulvet.

Praktiske oplysninger:

- Husk selv at have køkkenruller, viskestykker, og klude.
- Husk selv, at have tom emballage med til retur madvarer.
- Itu slået porcelæn skal stå på bordet i køkkenet.
- Der kan stilles erstatningskrav i tilfælde af der ødelagt genstande eller udført hærværk.

- Aflevering af nøgle samt besigtigelse af lokalet aftales med Halbestyren

God fornøjelse med festen
Oddense Otting Ungdoms Gymnastik Forening | CVR: 82278559 | Oddense, 7860 Spøttrup - Danmark | mail@oougf.dk